Beelduitwisselaar

Naturalis Biodiversity Center en partners tonen op www.nederlandsesoorten.nl beelden om een zo compleet mogelijk presentatie te bieden van de Nederlandse flora en fauna, met correcte naamgeving.


Wat zoeken wij?
Van heel veel soorten ontbreekt nog het beeld. Graag willen wij bovendien per soort meerdere beelden tonen om verschillen tussen de geslachten en de verschillende leeftijdsfases duidelijk te maken. 

Fotograaf Theodoor Heijerman Fotograaf Ans Molenkamp

Foto's Theodoor Heijerman (links, rechts) en Ans Molenkamp (midden).


Waar moet het beeld aan voldoen?
Voor acceptatie van de beelden worden de volgende criteria gehanteerd:

 • Het beeld mag niet groter zijn dan 0,5 Mb = 512 Kb.
 • Het beeld is bij voorkeur minimaal 800 pixels breed (in liggend formaat) of hoog (in staand formaat).
 • Het beeld heeft bij voorkeur een gangbare beeldverhouding (4:3, 3:2 of andersom).
 • Het beeld moet een meerwaarde hebben boven het al beschikbare materiaal. Het kan een nog niet afgebeelde soort betreffen, ofwel een bijdrage leveren aan het illustreren van de diversiteit binnen de soort.
 • Het onderwerp moet scherp zijn en de soort moet niet te klein zijn afgebeeld.
 • Bij voorkeur zijn belangrijke determinatiekenmerken zichtbaar, zodat de soort vanaf de foto op naam te brengen is.
 • Het beeld is bij voorkeur gemaakt in Nederland, anders in elk geval in West Europa.
 • Het beeld is bij voorkeur goed gedocumenteerd met bijvoorbeeld vindplaatsinformatie. Minimaal wordt het land en fotograaf vermeld.
 • De foto's zijn niet gemaakt in een dierentuin, botanische tuin e.d.
 • Er mogen geen kaders, teksten, inzetten of pijlen in de foto zijn aangebracht.
 • Er mogen geen vreemde tekens in de bestandsnaam staan.


Wat bieden wij? 
Naturalis zal zich zo spoedig mogelijk bij u melden met het bericht of uw beelden geplaatst kunnen worden. Indien dit het geval is zullen wij bemiddelen in het op naam brengen van de door u ingestuurde beelden. Dit kan enige tijd duren. Na plaatsing van uw beelden op internet  sturen wij u een bericht. Wij zullen dan ook aangeven welke namen de experts aan uw beelden hebben toegekend.  

Uw beelden blijven uw eigendom, Naturalis vraagt u enkel om gebruiksrechten. Wij zullen altijd de naam van de fotograaf bij de beelden tonen en het copyright vermelden. Desgewenst kunt u aangeven waar geïnteresseerden zich voor uw beelden kunnen melden (e-mailadres en/of website).
 
Hoe kunt u beelden aanbieden?
Als u kunt instemmen met de hieronder vermelde voorwaarden klikt u op akkoord. Het achterliggende formulier biedt u de mogelijkheid uw beelden van Nederlandse soorten aan te bieden voor plaatsing in het Nederlands Soortenregister en in de database 'soorten in wetgeving en beleid'  van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I).

Beschikt u over grote aantallen beelden?
Voor de aanbieding van grotere aantallen beelden (meer dan 100 stuks) verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met Roy Kleukers van Naturalis: roy.kleukers@naturalis.nl.
 
De beelduitwisselaar is mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Ministerie van EL&I (voormalig LNV).